Meteen naar de inhoud

SPELREGELS

Welkom in Speeltuin De Zandweerd!

We willen graag dat iedereen met plezier in de speeltuin kan zijn. Daarom gelden onderstaande regels.

Honden zijn niet toegestaan in de speeltuin. Roken in de speeltuin is verboden. Het is niet toegestaan versterkte muziek in de speeltuin af te spelen.

Openingstijden
De speeltuin is in de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september open als de hekken open zijn. In principe van 9.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur.
In de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart mag je van 9.00 uur tot de lantaarnpalen gaan branden in de speeltuin zijn.

Omgaan met elkaar
In de speeltuin houden we rekening met elkaar. Schelden, schoppen en slaan mag niet.
Veroorzaak geen overlast voor de buren.
Je moet aanwijzingen van vrijwilligers en medewerkers van de Wijk- en Speeltuinvereniging of Sam&pippi in de speeltuin opvolgen.

Zorg voor de speeltuin en toestellen
Gebruik de toestellen waarvoor ze bedoeld zijn.
Houd de speeltuin schoon. Doe afval dus in de afvalbakken of neem het mee naar huis.
Kosten van schade door vernielingen wordt verhaald op de dader(s). Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de daden van hun (minderjarige) kinderen.
Vernielingen of beschadigingen kun je melden via info@speeltuindezandweerd.nl. Gevaarlijke situaties worden dan snel verholpen.

Wat mag mee in de speeltuin
Kinderen tot 10 jaar mogen fietsen in de speeltuin. Je fiets kun je stallen in de fietsenstalling, of aan de achterzijde van het gebouw.
In de speeltuin mogen geen gemotoriseerde voertuigen komen.
Je mag fietsen op de paden. Je mag niet met je fiets (of andere dingen op wielen) van de bulten af rijden.

Pas goed op je eigen spullen. Het bestuur van Wijk- en Speeltuinvereniging De Zandweerd en Raster zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan je eigendommen.

Buiten de genoemde openingstijden en/of bij afgesloten hekken geldt:Met het betreden van de speeltuin ga je akkoord met bovenstaande huisregels.